Energie en meer

Het realiseren van een zonnepark of dak is complex. Er moet rekening worden gehouden met de businesscase, de haalbaarheid van de planning, vergunningen, milieubeheer, inclusief maar niet beperkt tot mensen die rond het park wonen en energiebeheer. Verder moet rekening worden gehouden met verschillende financiële aspecten, zoals het verkrijgen van subsidies en de mogelijkheid om het project volledig te laten financieren, inclusief crowdfunding, indien van toepassing.

Ontwikkeling
GreenIPP weet met deze complexiteit om te gaan. Het ontwikkelt en bouwt grootschalige zonnedaken en zonneparken in nauwe samenwerking met vastgoedeigenaren, verhuurders en gemeenten. Naast de daadwerkelijke bouw kunnen we het hele proces efficiënt coördineren door de businesscase te ontwikkelen, de haalbaarheid van de planning te onderzoeken, subsidies te verkrijgen en alle juridische en technische aspecten te beheren. Kortom, voor onze klanten overwinnen we elke belemmering voor realisatie.

Milieubeheer
Het proces voorafgaand aan de bouw van een zonnepark vergt doorgaans veel voorbereiding. Naast aspecten als ontwerp, aankoop of pacht van grond, het aanvragen van subsidies en het doorlopen van juridische procedures, zijn zorgvuldige communicatie en het verkrijgen van lokale steun belangrijke succesfactoren. Nederlandse gemeenten waarderen steeds meer dat energiecoöperaties een deel van het eigendom van een zonnepark of hun bijdrage aan een lokaal fonds voor energietransitie krijgen. GreenIPP kan ondersteuning bieden bij de oprichting van een energiecoöperatie om haar duurzame ambities te helpen realiseren.

Financiering
De afgelopen jaren zijn er veel zonneparken en zonnedaken gerealiseerd. De beschikbaarheid van gunstige subsidies en door de overheid gesteunde Power Purchase Agreements (PPA's) voor duurzame energieprojecten is hiervoor een belangrijke reden. GreenIPP maakt het mogelijk om een zonnepark of een zonnedak volledig te financieren. Dit draagt bij aan de aantrekkingskracht van de realisatie van een zonnepark, aangezien er geen startkapitaal nodig is terwijl wij de volledige ontwikkeling ervan verzorgen.

Energiebeheer
Om als bedrijf of gemeente energieneutraal te worden, is eigen energieproductie vereist. In de meeste, zo niet alle gevallen, is zonne-energie een belangrijke factor. Daarnaast is het ook belangrijk om energiestromen slim te beheren. Dit vormt de kern van onze expertise. Ons efficiënte energiebeheer verbetert structureel het algemene energieverbruik.